Stichting Maniel

 Verslag van activiteiten over het jaar 2016

          

Bestuur                                              

Het bestuur wordt in haar uitvoerend werk gesteund door actieve sympathisanten. Met hen is een creatieve vertrouwensband. Koos Consten mochten we als statutair bestuurslid begroeten.


Doelstellingen van 2016 

Evenals in de voorgaande jaren is er aan de ‘Math Niël memorie‘ verder gewerkt.


Marsen                                             

Contacten tussen Maniel en het bestuur van de Harmonie St. Michael, mondden uit in een projectsamenwerking om een cd op te nemen en uit te geven. In een aantrekkelijke uitgave liggen nu vijf marsen van Math vast. Maniel zocht Manuel Speth aan voor de arrangementen. De Harmonie had helaas pech dat haar presentatie letterlijk in het (regen)water viel. Jean Mommers filmde op verzoek van Maniel de ‘making of’ en maakte hiervan een mooie dvd. Arrangementen, cd en dvd zijn verkrijgbaar via de webwinkel (www.mathieu-niel.nl). 


Jean Lambrechts

Naar een idee van Egid Niël werden journalistieke uitgaven van Jean Lambrechts door Frans Stoks bewerkt en uitgegeven door Maniel in het boek ‘A la manière de… Jean Lambrechts’. Tijdens de feestelijkheden bij de tachtigste verjaardag van de gelouterde Jean werd dit door de burgemeester van Maastricht aan hem uitgereikt. Het is in de Maastrichtse boekhandel en bij onze webshop verkrijgbaar (www.mathieu-niel.nl).


Bijzondere Geluiden                                  

Na de succesvolle uitvoering van het Russisch-Oekraïens ensemble op 27 december 2015 werd deze reeks in 2016, alleen gevolgd door een muzikale presentatie in samenwerking met gitarist Joep van Leeuwen, die Jazzica werd genoemd. Een tiental composities van studenten van het Conservatorium van Maastricht werden in een zogenaamd cross-over programma gepresenteerd door een 25 tal uitvoerende musici. Door Jean Mommers is er een audio-opname gemaakt, waarover de Stichting Maniel beschikt. Doordat de Maniel capaciteit aan andere projecten werd besteed, konden er verder geen Bijzondere Geluiden uitvoeringen worden georganiseerd.


Bijzondere Tango Yvonne

Op initiatief van Alois Broeke uit Breda is tango Yvonne genoteerd voor concert(draai)orgel. Nu wordt de tango gespeeld op ‘de Schuyt’ in museum Utrecht, op het grootste Europees orgel in het museum Haarlem en op ‘Auke’ te Wetteren, België. Bij de presentaties in de Nederlandse orgelmusea was de familie Niël te gast. 

 

Belangrijkste doelen

Voor Maniel waren in het verslagjaar belangrijk: de reconstructie van de operette Donna Marguerita en de opstart van de operette uitvoeringen.

 

Reconstructie

Uit gevonden archiefstukken kon door Jean Lambrechts een perfecte pianoconductor versie worden gearrangeerd. Deze is door Frans Vermeulen digitaal in een songboek opgetekend. Het songboek is een uitgave van de Stichting Maniel en verkrijgbaar via onze webshop 

www.mathieu-niel.nl


 

Opstart uitvoeringsproject

Er is een organisatie in het leven geroepen, een  kader aangesteld met regisseur Frans Meewis aan het hoofd en Alice Hendriks als muzikaal verantwoordelijke. Aan Manuel Speth is opdracht verleend voor het koor en orkest arrangement van de operette. Er werd samen met Math Stroes een begroting opgesteld. Koos Consten volgde de voortgang namens Maniel. Een en ander ligt vast in de begeleidende stukken. De repetities bij 6211 Kunstkwartier werden eind november afgesloten met een koorpresentatie, waarbij vanuit Frankrijk Marie Jean Duyzings, weduwe van Martin, aanwezig was.                                      

E.N. 14-3-17 Over de activiteiten in 2017 tot heden

Donna Marguerita

De omvangrijkste activiteiten in 2017 stonden in het teken van het operette project ‘Donna Marguerita’. Het project moest leiden tot de première voorstelling in de oude schouwburg, La Bonbonnière, te Maastricht. Aan dit project nam een honderdtal uitvoerenden deel, zoals solisten musici, amateurkoorzangers en vele nuttige helpers. De totale kosten voor vijf voorstellingen bedroegen (incl. waarde van vrijwilligerswerk) om en nabij €120.000. Helaas werd Maniel nauwelijks financieel gesteund door de reguliere subsidieverstrekkers, waarbij een groot tekort dreigde. Het grote belang: het reconstrueren en presenteren van Limburgs erfgoed zette Maniel aan om eigen vermogen aan te aan te wenden. Voor de succesvolle première werd het projectkoor door het gemeentebestuur uitgenodigd om de burgerdag met haar operetteliederen op te luisteren. Van de première werd een videofilm gemaakt, die met de kerstdagen op het regionale tv kanaal werd vertoond. Het operette project had een genererende werking op allerlei ’Donna Marguerita’ activiteiten. Er werd door Maniel onder haar hoede een website ingericht alleen voor activiteiten en nieuws over die operette: website www.donna-marguerita.nl. We verwijzen voor informatieve details gaarne naar deze website. Geïnspireerd door het waarderend enthousiasme van een operette gezelschap uit Bordeaux, werd in 2018 besloten om de gehele operette te laten vertalen in het Frans. Dit proces verliep in verschillende fasen: bewerken van het Nederlands van het manuscript uit 1948, in het Frans vertalen van het libretto en het deskundig omzetten van liederen tot chansons. Daarna moest elke lettergreep uit de tekst nog punctueel aangepast worden aan iedere muzieknoot. Dit werk is volbracht. In december van dit jaar, 2019, worden de chansons ten gehore gebracht tijdens een concertante uitvoering te Maastricht.

Website www.mathieu-niel.nl                                                                  

Op deze website worden nieuwtjes over de componist en pianist Math Niël vermeld en relevante info over zijn werk. Alle verkoopactiviteiten van de stichting Maniel zullen over de webshop op deze website worden geleid. Eind 2019 is de lay-out van alle websites gemoderniseerd.

 

Diversen

In 2017 werd de aanvrage bij de belastingdienst voor de ANBI status gehonoreerd met de aanwijzing tot culturele ANBI.

In 2018 herdacht voetbalvereniging MVV dat Math Niël 75 jaren geleden hun supporterslied heeft geschreven en gecomponeerd. De voorzitter van Maniel kreeg hiervoor brede aandacht in de Limburgse krant in een interview.

Alle rechten voor uitvoering van de Nederlandse en Franse versie van de operette Donna Marguerita behoren toe aan de Stichting Maniel. Op de balans wordt hieraan nog geen waarde toegekend, omdat deze pas zichtbaar wordt na een commercieel uitvoeringsproject van derden.

In het in 2019 verschenen Real Jazz book werd Math Niël als de pionier van de Limburgse jazz genoemd. Twee van zijn composities waren door Maniel ter beschikking gesteld voor opname in hun boek.

De Nederlandse studentenvereniging aan de Technische Universiteit Aken (Dl), de KAV Alcuinus, viert haar twaalfde lustrum. Aangezien zij o.a. meegewerkt had aan ons Alcuinus Symposium (2015)  luistert de stichting met een muzikaal trio hun feest op van 2 november 2019.

Op 15 december zal de bajan virtuoos Volodymyr Kurylenko tango’s , foxtrots en musettewalsen uit het oeuvre van Math Niël ten gehore brengen. Auteur Frans Stoks geeft interessante informatie daarbij.

Op 1 december wordt het vijftigste gedenkjaar van het overlijden van Math Niël ingezet. Er zijn verschillende uitvoeringen van werk van de veelzijdige pianist en componist gepland. In 2019 op 1 december de concertante van zijn operette en twee weken later zijn ‘jaren vijftig muziek’. Het volgend jaar komen o.a. zijn Maastrichtse liedjes aan de beurt en vervolgens een uitvoering gewijd aan zijn marsmuziek.

E.N. 10/19