Stichting Maniel

 


Welkom op de website van

Stichting Maniel

 

Maastricht en regio hebben door hun specifieke cultuur veel te bieden. Veel cultuuruitingen kan men mee beleven. Meestal gebeurt dit bij tentoonstelling of concertbezoek. Soms kan de behoefte ontstaan om zelf creatief te worden op kunstgebied. Door aansluiting bij een vereniging doen zich dan kansen voor. Wordt de creativiteit geactiveerd door eigen ideeën dan zijn de mogelijkheden om die te realiseren begrensd. Al gauw zal de ontwikkeling van een idee zelfs om een multidisciplinaire aanpak gaan vragen. Om dan te slagen is samenwerking met derden een optie.                        

De oprichters van de onafhankelijke Stichting Maniel hebben dat zelf ervaren. Begonnen met het archiveren van het muzikaal erfgoed van Mathieu Niël, volgden al spoedig andere activiteiten zoals organiseren van concerten, opnames voor cd en Dvd, uitgeven van boeken, organiseren van een geschiedkundig symposium en  reconstrueren en uitvoeren van een originele Maastrichtse operette. Er kwamen daarbij ontspanningsmuziek, ernstige muziek en zelfs Gregoriaanse gezangen aan bod. Maatgevend was dan de kwaliteit door vakmanschap en respect voor het culturele doel. Stichting Maniel en vrienden hebben in elk van hun projecten een stimulerende en creatieve inbreng kunnen realiseren.